..:WELCOME TO MY PAGE:..

PERKY

Modern Warfare 2 - Perky

Perky sú špeciálne vymoženosti, ktoré môžete pridať svojej postave v multiplayer časti hry. Delia sa na štyri skupiny. V Modern Warfare 2 prešli triedy veľkou zmenou a novinkou je trieda Death Perk, kde sa nachádzajú perky, ktoré vám vyčarujú úsmev na tvári aj napriek vášmu zabitiu. Každý perk má svoju Pro verziu, ktorú odblokujete splnením challenge.

*Zoznam je už finálny, avšak opisy niektorých perkov chýbajú, tie postupne doplníme.

Perk 1

 • Marathon – dlhší beh
 • Sleight of Hand – rýchlejšie nabíjanie
 • Scavenger – možnosť získať všetko vybavenie po mŕtvom nepriateľovi
 • Bling – možnosť vybaviť primárnu zbraň dvoma vylepšeniami
 • One Man Army - bývalý Overkill, umožňuje nosiť dve primárne zbrane

Perk 2

 • Stopping Power - väčšia sila zbraní
 • Lightweight – rýchlejší pohyb
 • Hardline – Kill streak odmeny vyžadujú o jedno zabitie menej
 • Cold-blooded – spraví z vás studeno krvného živočícha a tak vás nebude vidno na UAV, ani na ostatných tepelných senzoroch.
 • Danger Close - zvyšuje účinnosť výbušných zariadení

Perk 3

 • Commando – zväčší dosah útoku nožom
 • Steady Aim – presnejšie mierenie
 • Scrambler - rušíčka mini mapy (UAV) s krátkym dosahom
 • Ninja - budete neviditeľný pre heartbeat senzori
 • SitRep - odhalí vám nepriateľské výbušné zariadenia a Tactical Insertion
 • Last Stand - pri smrteľnom zásahu dostanete možnosť zabiť nepriateľa sekundárnou zbraňou.

Death Perk

 • Copycat – získate perky vášho vraha.
 • Painkiller – zvýši vaše zdravie ak zomriete tri krát za sebou
 • Martyrdom - po smrti vyhodíte odistený granát.